» ടാറ്റൂ അർത്ഥങ്ങൾ » മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ അർത്ഥം

മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ അർത്ഥം

ഉള്ളടക്കം:

ഇന്നത്തെ യുവാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പലപ്പോഴും അവരുടെ ശരീരം പക്ഷികളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിവിധ ടാറ്റൂകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാറ്റൂ കൃത്യമായി എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവരിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് അറിയാം. ഒരു ടാറ്റൂ എന്നത് കൾട്ട് ഷാമൻമാരുടെയും മാന്ത്രികരുടെയും പുരാതന കണ്ടുപിടുത്തമാണ്, അതിനാലാണ് ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഡ്രോയിംഗിനും അതിന്റേതായ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതീകാത്മകത ഉള്ളത്, പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ ജീവിത പാതയിൽ സഹായിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ അമ്യൂലറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു.

മാൻ ടാറ്റൂകൾ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനം, തലയുടെ ഭ്രമണം, തീം ഡിസൈൻ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ടാറ്റൂവിന്റെ അർത്ഥം സമൂലമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ അർത്ഥം

മാൻ ടാറ്റൂകളുടെ ചരിത്രം

മാൻ ടാറ്റൂകളുടെ ചരിത്രം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ജനങ്ങളുടെ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതുമാണ്. മാൻ, ഒരു പ്രതീകമെന്ന നിലയിൽ, അതിൻ്റെ ശക്തിയും കൃപയും മഹത്വവും കാരണം പുരാതന കാലം മുതൽ ബഹുമാനവും ആരാധനയും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ മാനുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ നൽകി, അത് പച്ചകുത്തൽ കലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

നോർസ് പുരാണങ്ങളിൽ, മാൻ ഫ്രേയ ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് ഫെർട്ടിലിറ്റി, പുതുക്കൽ, സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കെൽറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാൻ ശക്തി, ജ്ഞാനം, ആത്മീയത എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ ശാശ്വതമായ പുനർജന്മത്തിൻ്റെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പല വടക്കേ അമേരിക്കൻ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിലും, മാൻ ഒരു ടോട്ടം മൃഗമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ആരാധകർക്ക് സംരക്ഷണവും ശക്തിയും മാർഗനിർദേശവും നൽകുന്നു.

കാലക്രമേണ, മാൻ ടാറ്റൂകൾ ആത്മീയതയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി മാത്രമല്ല, വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും ശൈലിയുടെയും പ്രകടനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. റിയലിസ്റ്റിക് മാൻ പോർട്രെയ്‌റ്റുകൾ മുതൽ അമൂർത്തവും ശൈലിയിലുള്ളതുമായ ചിത്രങ്ങൾ വരെ അവർക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ശൈലികളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഇന്ന്, മാൻ ടാറ്റൂകൾ ജനപ്രിയവും ആവശ്യക്കാരും തുടരുന്നു. ചിലർക്ക്, അവർ പ്രകൃതി, ശക്തി, ആന്തരിക സമാധാനം എന്നിവയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവർക്ക്, അവ അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും അതുല്യതയും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഒരു മാൻ ടാറ്റൂ ശരീരത്തിന് ഒരു അലങ്കാരം മാത്രമല്ല, ആഴത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ അർത്ഥം

പ്രൊഫഷണൽ ചിഹ്നവാദികൾ ഒരു മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു:

  • ദീർഘായുസ്സ്, പുരുഷത്വം, സമൃദ്ധി (ഏഷ്യയിൽ);
  • കുലീനമായ ഏകാന്തത, ശക്തി, ശാന്തത, കൃപ (യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ);
  • പുനർജന്മവും ദീർഘായുസ്സും (കെൽറ്റിക് ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ);
  • ജീവന്റെ ചാക്രിക സ്വഭാവം, ലോകത്തിന്റെ അനന്തത, സൂര്യന്റെ ചിഹ്നം (അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ);
  • ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകവും തിന്മയ്‌ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയവും (ക്രിസ്തുമതത്തിൽ);
  • ശക്തിയും നീതിയും (മധ്യകാല യൂറോപ്പ്);
  • ദൈവവുമായുള്ള വിശുദ്ധിയും ഐക്യവും (സ്കാൻഡിനേവിയൻ ജനതക്കിടയിൽ).

മാൻ ടാറ്റൂ ഒരു പുരുഷ ചിഹ്നമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുഎന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരത്തെ ഈ സുന്ദരമായ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും, സ്ത്രീകൾ ഒരു മാനിന്റെയോ പെൺ മാനിന്റെയോ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് പച്ചകുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ടാറ്റൂവിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിൽ അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു. കൃപയും ഭയവും ആർദ്രതയും നിഷ്കളങ്കതയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

മാൻ ടാറ്റൂകളുടെ ജനപ്രീതി

മാൻ ടാറ്റൂകളുടെ ജനപ്രീതി അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രതീകാത്മകതയും നിരവധി ആളുകളോടുള്ള ആകർഷണവുമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രതീകമെന്ന നിലയിൽ മാനിന് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും നിരവധി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പല സമൂഹങ്ങളിലും ഇത് ജ്ഞാനം, ശക്തി, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം, ആത്മീയ അർത്ഥം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മൃഗ ചിത്രം പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഐക്യം, പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള ബഹുമാനം, ആന്തരിക സമാധാനം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

ചില ആളുകൾക്ക്, ഒരു മാൻ ടാറ്റൂ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ മൂല്യങ്ങളുടെയും ഐഡൻ്റിറ്റിയുടെയും പ്രകടനമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുമായോ ആത്മീയ വികാസവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത നിമിഷങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. കൂടാതെ, ശരീരത്തിലെ ഒരു മാനിൻ്റെ ചിത്രം അതിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് സംരക്ഷണവും ശക്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്ന ഒരുതരം താലിസ്മാൻ ആകാം.

ടാറ്റൂകളിലെ മാനുകളുടെ പ്രതീകാത്മകതയ്ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളുണ്ട്, കൂടാതെ വൈവിധ്യവും സൗന്ദര്യവും കാരണം വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലും ഉള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

ക്രിമിനൽ ലോകത്തിലെ മാൻ ടാറ്റൂ പ്രതീകാത്മകത

ക്രിമിനൽ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. പച്ചകുത്തിയ സ്ഥലത്തെയും മൃഗത്തിന്റെ ഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച്, ഒരു വ്യക്തി വടക്ക് സമയം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി കൊതിക്കുന്നു, രക്ഷപ്പെടാൻ ചായ്വുള്ളവനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം. തീർച്ചയായും, തടവുകാർക്ക് തന്നെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും.

മാനിന്റെ ചിത്രമുള്ള ശിരോവസ്ത്രം പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ദയയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ശരീരത്തിലെ അത്തരമൊരു പാറ്റേൺ വിശ്വസനീയമായ ഒരു താലിസ്‌മാനാണ്, അത് ഒരു വ്യക്തിയെ കറുത്ത ശക്തികളുടെ ഗൂrigാലോചനകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രയാസകരമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പ്രൊഫഷണലായി നടപ്പിലാക്കിയ ടാറ്റൂ ഉയർന്ന സൗന്ദര്യാത്മക ആകർഷണമാണ്.

ശരീരത്തിൽ മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ ഫോട്ടോ

കൈയിൽ ഒരു മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ ഫോട്ടോ

കാലിൽ ഒരു മാൻ ടാറ്റൂവിന്റെ ഫോട്ടോ

AI സൃഷ്ടിച്ച ഗംഭീര മാൻ ടാറ്റൂ