പൂക്കളുടെ അർത്ഥം

നിറങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും സർവ്വവ്യാപിയാണ്, അവ അവസ്ഥകളാലും വികാരങ്ങളാലും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകാനോ ആഴത്തിലുള്ള നിശബ്ദതയിലേക്ക് വീഴാനോ അവ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു.

കൂടാതെ, രാജ്യം, സംസ്കാരം, സമയം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച്, നിറങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു, ചിലപ്പോൾ അയൽ സംസ്കാരങ്ങളുടെ നിറങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പുകളിൽ; പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വെളുത്ത നിറം വിശുദ്ധിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം മിക്ക ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വിലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അർത്ഥവും പ്രതീകാത്മകതയും വഹിക്കുന്ന, നിറം നിസ്സാരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു വെബ് പേജിൽ.

നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം, വർണ്ണത്തോടൊപ്പമുള്ള വിവരങ്ങൾ, സന്ദർശകരുടെ പ്രൊഫൈൽ മുതലായവ നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അപ്പോൾ നല്ല അഭിരുചിയും ഇണക്കവും എന്ന ആത്മനിഷ്ഠമായ ചോദ്യമുണ്ട്, കാരണം നേവിയും കറുപ്പും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പിങ്ക്, ചുവപ്പ് എന്നിവ എങ്ങനെ?

ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്: ശരിക്കും വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റിന് പുറമെ, ഞങ്ങൾ അമിതമായ വർണ്ണ കോമ്പിനേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കും.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിറങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം, അതിന് നന്ദി നമുക്ക് എല്ലാം ... നിറങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും!

നിങ്ങൾ കാണുന്നത്: പ്രതീകാത്മക നിറങ്ങൾ

നീല നിറം

നീല പ്രകൃതിയുടെ നിറമാണ്, ജലം...

കളർ സെലെനി

അതിന്റെ പച്ച നിറം എപ്പോഴും...

മഞ്ഞ

മഞ്ഞയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ...

ഓറഞ്ച് നിറം

വർണ്ണ സിദ്ധാന്തം, അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ സിദ്ധാന്തം, ...

കറുത്ത നിറം

കറുപ്പ്, പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ,...
×