» ടാറ്റൂ അർത്ഥങ്ങൾ » ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ

ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ

ആഴത്തിലുള്ള പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും നിഗൂഢവും നിഗൂഢവുമായ ഡിസൈനുകളിൽ ഒന്നാണ് ചന്ദ്രക്കലയുടെ ടാറ്റൂ. ചന്ദ്രക്കല പലപ്പോഴും വിവിധ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ചന്ദ്രക്കലയിലെ ടാറ്റൂകളുടെ ചരിത്രം, പ്രതീകാത്മകത, ജനപ്രീതി എന്നിവയും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ

ക്രസൻ്റ് മൂൺ ടാറ്റൂവിൻ്റെ ചരിത്രം

ചന്ദ്രക്കലയിലെ ടാറ്റൂകളുടെ ചരിത്രം സമ്പന്നവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമാണ്, ഇത് വിവിധ സാംസ്കാരിക, മത, ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിലും കാലഘട്ടങ്ങളിലും ടാറ്റൂകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവയ്ക്ക് അവരുടേതായ സവിശേഷമായ പ്രതീകാത്മകത നൽകുന്നു. ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ചില പ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ ഇതാ:

  1. പുരാതന സംസ്കാരങ്ങൾ: പുരാതന കാലം മുതൽ, ചന്ദ്രക്കല പല സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രധാന പ്രതീകമാണ്. പുരാതന ബാബിലോണിലും മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലും ചന്ദ്രക്കല ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു. പുരാതന ഗ്രീസിലും റോമിലും, വേട്ടയുടെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ദേവതയായ ഡയാന / ആർട്ടെമിസ് ദേവതയുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.
  2. ഇസ്ലാം: ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ, ചന്ദ്രക്കല പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. അത് ഇസ്‌ലാമിനെ ഒരു മതമായും മുസ്ലീം സ്വത്വമായും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ കലയിലും വാസ്തുവിദ്യയിലും ടാറ്റൂകളിലും ചന്ദ്രക്കല വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
  3. യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങൾ: മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും നവോത്ഥാനത്തിലും, ചന്ദ്രക്കലയുടെ ചിത്രം പലപ്പോഴും മിസ്റ്റിസിസവും നിഗൂഢതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ആധുനിക പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ, ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് നിഗൂഢത, രാത്രി, നിഗൂഢത അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പൊതുവായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
  4. പോരാട്ട ചിഹ്നം: സംസ്കാരങ്ങളിലും യുഗങ്ങളിലും ഉടനീളം, സമരത്തിൻ്റെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെയും പ്രതീകമായും ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇത് സുൽത്താനിക് രാജവംശത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആധുനിക സംഘട്ടനങ്ങളിൽ ഇത് പലപ്പോഴും അറബ് ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ക്രസൻ്റ് മൂൺ ടാറ്റൂവിന് സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും പ്രതീകാത്മകതയും ഉണ്ട്, വിവിധ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരം, മതം, ചരിത്രം എന്നിവയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ടാറ്റൂ ആർട്ടിന് എല്ലായ്പ്പോഴും നിഗൂഢവും ആകർഷകവുമായ വിഷയമായി തുടരുന്നു.

ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ

ആരാണ് ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

പുരാതന കാലത്തെ ചന്ദ്രൻ ഭാഗ്യത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ഈ രാത്രി നക്ഷത്രത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അതേ സമയം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ചിഹ്നമുള്ള ഒരു ടാറ്റ് ഉടമയ്ക്ക് നിഗൂ ofതയുടെ ഒരു പങ്ക് നൽകുന്നു.

ഏകാന്തതയും ശാന്തമായ വിശ്രമവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രഹസ്യ ജനങ്ങളാണ് ഈ നിഗൂ andവും നിഗൂiousവുമായ ചിഹ്നമുള്ള ഒരു ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മാന്ത്രികരും ക്രിയേറ്റീവ് ബോഹെമിയയുടെ പ്രതിനിധികളും വികസിത അവബോധത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ ഒരു അടയാളം പ്രയോഗിക്കുന്നു.

സ്ത്രീ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം കാരണം, ഈ ടാറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അനുയോജ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ ഒരു മനുഷ്യന് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നത് ഉടമയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിലും ഒരു നേതാവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഒരു ചിഹ്നത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പുരുഷ ലൈംഗികതയുടെ ചില പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ മനുഷ്യന് ധൈര്യം, ക്രൂരത തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഒരു ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ ഉള്ള ഉടമകൾ അവരുടെ നിഗൂ andതയും സ്ത്രീത്വവും കാണിക്കുന്നു. ചില സ്ത്രീകൾ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃത്വവുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ടാറ്റൂകൾ ചെയ്യുന്നു.

അത്തരമൊരു ഡ്രോയിംഗ് സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ശാന്തമായ സ്വഭാവവും സ്ത്രീത്വവും പ്രകടമാക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ടാറ്റൂവിന്റെ സഹായത്തോടെ റൊമാന്റിക് പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ രഹസ്യം ചേർക്കും.

ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ

ഏത് ക്രസന്റ് ടാറ്റൂ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

ശരീരത്തിൽ ചന്ദ്രക്കലയുടെ പ്രതിച്ഛായയുടെ വിവിധ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. മിനിമലിസ്റ്റുകൾ ഒരൊറ്റ ചിഹ്നം പ്രയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഗ്രൂപ്പ് ടാറ്റൂകളുടെ ആരാധകരും കുടുംബ സന്തോഷത്തിന്റെ ആസ്വാദകരും നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു ചന്ദ്രക്കല തിരഞ്ഞെടുക്കും.

ഏകാന്തരായ ആളുകൾക്കോ ​​ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കോ ചന്ദ്രനിൽ അലറുന്ന ചെന്നായ അടങ്ങിയ ഒരു രചന തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിഗൂ ofത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രകൃതികൾ മേഘങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ചന്ദ്രനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

മറ്റൊരു മികച്ച ഓപ്ഷൻ മനുഷ്യ മുഖമുള്ള ഈ ചന്ദ്രക്കലയാണ്. ഏത് മുഖത്തെ ആശ്രയിച്ച് - സങ്കടമോ പുഞ്ചിരിയോ, ചിന്താശൂന്യമോ അശ്രദ്ധമോ, വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ചന്ദ്രക്കലയിൽ പച്ചകുത്തുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നല്ലത്?

ഈ ടാറ്റൂ ശരീരത്തിൽ എവിടെയും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ ചന്ദ്രക്കല കൈത്തണ്ടയിലും, ചെവിയുടെ പുറകിലും, വിരലുകളിലും, പെൺകുട്ടിയുടെ സുന്ദരമായ സവിശേഷതകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകും.

വലിയ ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പോസിഷനുകൾക്ക്, പുറം, നെഞ്ച്, തുട അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ കൈത്തണ്ട എന്നിവ അനുയോജ്യമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂ ജനപ്രിയമായത്?

അതുല്യമായ പ്രതീകാത്മകതയും സൗന്ദര്യാത്മക രൂപവും കാരണം ചന്ദ്രക്കലയുടെ ടാറ്റൂ ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇത് വളരെ ജനപ്രിയമായതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഇതാ:

  1. ആത്മീയവും മതപരവുമായ അർത്ഥങ്ങൾ: ചന്ദ്രക്കല പലപ്പോഴും മതപരവും ആത്മീയവുമായ ചിഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ചന്ദ്രക്കല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്, ഇത് പലപ്പോഴും അലങ്കാരത്തിലും പ്രതീകാത്മകതയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ചന്ദ്രക്കല സ്ത്രീ ഊർജ്ജവും ദേവതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
  2. പ്രതീകാത്മകതയും നിഗൂഢതയും: ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് നിഗൂഢമായ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാകും. ഇതിന് മാറ്റം, പുനർജന്മം, രാത്രിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ, ഇരുണ്ട ശക്തികൾ എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ ചിഹ്നത്തിന് അനേകം ആളുകൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരികവും ആത്മീയവുമായ അർത്ഥമുണ്ട്.
  3. സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും ശൈലിയും: ചന്ദ്രക്കലയുടെ രൂപകൽപ്പന വളരെ മനോഹരവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായിരിക്കും. ടാറ്റൂ പ്രേമികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത് വിവിധ ശൈലികളിലും സാങ്കേതികതകളിലും ചെയ്യാം.
  4. അതുല്യതയും വ്യക്തിത്വവും: ചന്ദ്രക്കലയിലെ ടാറ്റൂ അദ്വിതീയവും വ്യക്തിപരവുമാണ്. ഓരോ ഡിസൈനും ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും, അത് ധരിക്കുന്നയാൾക്ക് സവിശേഷമാക്കുന്നു.
  5. ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം: ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് പുരാതന ചരിത്രപരമായ വേരുകൾ ഉണ്ട്, അത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുമായും പുരാണങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകത പല ജനങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു, അത് പ്രത്യേക മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നു.

അതുപോലെ, ക്രസൻ്റ് മൂൺ ടാറ്റൂ അതിൻ്റെ ബഹുമുഖ പ്രതീകാത്മകത, സൗന്ദര്യം, വ്യക്തിഗത വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ സാധ്യത എന്നിവയ്ക്ക് ജനപ്രിയമാണ്, ഇത് സവിശേഷവും അർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ ടാറ്റൂ തേടുന്ന നിരവധി ആളുകൾക്ക് ആകർഷകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു.

തലയിൽ ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂവിന്റെ ഫോട്ടോ

ശരീരത്തിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂവിന്റെ ഫോട്ടോ

കൈയിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂവിന്റെ ഫോട്ടോ

കാലിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ടാറ്റൂവിന്റെ ഫോട്ടോ

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ടാറ്റൂ: ഈ 40 അദ്വിതീയ സൃഷ്ടികൾ ഒരെണ്ണം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും